Analyse

De beste oplossing is niet altijd alles automatiseren. Soms kunnen bedrijfsprocessen aangepast worden, soms de IT systemen. De wensen van eindgebruikers worden vertaald naar technische eisen, een functioneel ontwerp en eisen wat betreft de gebruiksvriendelijkheid. Vooral dit laatste is nog wel eens ondergeschikt aan de technische en functionele eisen. Daar wordt bij Noctilaris dan ook extra aandacht aan besteed.

Noctilaris brengt de huidige werkwijze van een bedrijf of persoon in kaart en maakt daarop een voorstel voor verbeteringen in de automatisering.

Noctilaris brengt een onafhankelijk advies uit over de beste manier om de automatisering te verbeteren. Hieronder valt ook het opvragen van offertes bij verschillende uitvoerende partijen en het uitleggen/vertalen van een technische offerte naar de eindgebruikers toe.

Noctilaris begeleid ook verbeteringen in de automatisering: bewaking van de uitvoering van een functioneel ontwerp, de wensen van eindgebruikers en een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid.

Neem contact op